Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Dlaczego My?
;
Akademickie Liceum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Dlaczego My?
Akademickie Liceum Ogólokształcące Milenium jest szkołą niepubliczną działającą na prawach szkoły publicznej. Współpracujemy z uczelniami wyższymi takimi jak: GSW Milenium, PWSZ, UAM oraz pracownikami naukowymi. Programy nauczania konsultowane są z pracownikami uczelni.


Doskonałe warunki lokalowe:

 • przestrzenne, jasne sale lekcyjne i sale wykładowe;
 • wysokiej klasy laboratorium komputerowe;
 • sala sportowa (400 m2) z szatniami i pełnym węzłem sanitarnym;
 • sala astronomiczna;
 • boisko szkolne;
 • biblioteka i czytelnia szkolna;
 • barek do dyspozycji uczniów zapewniający smaczne, pożywne i tanie posiłki.

boisko_800  barek_800  sala_infor._800


Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium to:

 • zwiększona liczba godzin z przedmiotów w zakresie rozszerzonym (biologia, matematyka, fizyka, chemia);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przystąpienie do egzaminów zewnetrznych;
 • przygotowanie do egzaminu dojrzałości bez korepetycji.

Zapewniamy:

 • możliwość wyboru w drugim roku nauki profilu:
  - biologiczno-chemicznego
  - humanistycznego
  - matematyczno-fizycznego
 • zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów rozszeszonych: (biologia, chemiafizykahistoriajęzyk polskimatematyka);
 • dodatkowy język obcy do wyboru: (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski);
 • wszyscy uczniowie niezależnie od profilu realizację języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, co umożliwia przystąpienie do egzaminów zewnętrznych;
 • już w klasie 1 realizację w zakresie poziomu rozszerzonego przedmiotów kierunkowych w postaci fakultetów;
 • naukę w jednozmianowym systemie (od rana);
 • indywidualne szafki na rzeczy osobiste;
 • nauczanie problemowe i metodą projektu;
 • dziennik elektroniczny;
 • małe grupy;
 • profesjonalne sale przedmiotowe i zajęcia w laboratoriach chemicznych;

Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania uczniów m.in.:
- koła zainteresowań dostosowane do potrzeb uczniów;
- zajęcia dodatkowe wspomagające naukę wybranych przedmiotów w rozszerzeniu, m.in.: (język łaciński w naukach humanistycznych i przyrodniczych, filozofia, programowanie systemów komputerowych, zajęcia geodezyjne, rysunek techniczny w ZW CAD).

Przy ustalaniu zajęć dodatkowych bierzemy pod uwagę zainteresowania ucznia.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2018 by Dział IT GSW Milenium