Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nasza kadra
;
Akademickie Liceum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Nasza kadra

Dyrektor szkoły, nadzór pedagogiczny
dr Iwona Gawrecka
Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - 2009 r.
Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu – magister pedagogiki 1993 r.
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki szkolnej i opiekuńczo–wychowawczej z pomocą pedagogiczną - 2004 r.
Studia podyplomowe w zakresie Ewaluacji Pedagogicznej, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie - 1999 r.


Wicedyrektor, biologia, Wdżwr
mgr Joanna Tomczak
UAM Poznań Wydział Biologii kierunek: Biologia w zakresie biologia eksperymentalna, tytuł: magister 2001 r.
UAM Poznań Wydział Biologii – kurs przygotowania pedagogicznego 2001 r.
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – studia podyplomowe Wychowanie do Życia w Rodzinie 2003 r.
Bilogia
mgr Wiesława Bruch
Mówię o sobie, że jestem biologiem, gdyż ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 września tego roku jestem emerytowanym nauczycielem, choć się nim nie czuję. Przepracowałam w zawodzie 36 lat, nauczając głównie młodzież licealną, z małym epizodem w szkole podstawowej. W przebiegu pracy zawodowej osiągnęłam stopień nauczyciela dyplomowanego, liczne certyfikaty oraz dowody uznania w postaci Medalu Komisji Edukacji Narodowej, przyznawanej przez MEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, nagrody Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego oraz liczne nagrody Dyrektora Szkoły. Jestem bardzo zaangażowana w propagowanie edukacji proekologicznej i prozdrowotnej, m.in. akcji „Drugie życie”, promującej bezinteresowne dawstwo narządów po śmierci.
Staram się, żeby uczniowie przychodzili na lekcje biologii z uśmiechem i zadowoleni, że nie zmarnowali czasu, również z uśmiechem z nich wychodzili. Biologia jest moją pasją i tą pasją do odkrywania tajemnic przyrody chcę zarazić młodych ludzi.
Chemia
mgr Daria Przybysz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Chemii, kierunek: Chemia, tytuł: magister 2001 r.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Studium Pedagogiczne kierunek: Chemia, specjalność: chemia podstawowa 2001 r.
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Radosław Łubiński
UAM Poznań, Wydział Teologiczny, kierunek: teologia, tytuł: magister 2008 r.
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - studia podyplomowe: przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa i koordynatora bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury, 2010 r.
Fizyka
dr Tomasz Kubiak
Doktor nauk fizycznych w zakresie biofizyki, wykładowca i popularyzator nauk przyrodniczych. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach z biofizyki, biochemii, nanomedycyny i fizyki medycznej. Swoje umiejętności doskonalił podczas zagranicznych pobytów naukowych na uniwersytetach w Genui, Berlinie i Rennes oraz w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w czasopismach z listy filadelfijskiej: The British Journal of Radiology, Radiation and Environmental Biophysics, Current Applied Physics czy Radiotherapy & Oncology. Napisał również wiele artykułów o charakterze dydaktycznym i metodycznym. Wygłosił referaty na kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych i krajowych. Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany, otrzymywał stypendia: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora UAM, Fundacji UAM, Funduszu Rodziny Kulczyków. Jako rodowity gnieźnianin, zatrudniony na co dzień w Poznaniu, postanowił nawiązać współpracę z Grupą Edukacyjną Milenium
Geografia
mgr Iwona Gąsiorek
UAM Poznań Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek: geografia, tytuł: magister 1999 r.
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, studia podyplomowe: Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie, 2002 r.
Historia, wiedza o społeczeństwie
dr Mariusz Menz
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. Ma blisko dwudziestopięcioletnie doświadczenie dydaktyczne i pedagogiczne, w tym piętnastoletnie jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w poznańskich liceach. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego z kwalifikacjami egzaminatora maturalnego. Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych i współautorem trzech podręczników szkolnych. W jego dorobku znajdują się liczne publikacje metodyczne, w tym arkusze maturalne, programy nauczania, scenariusze lekcji i poradniki dla nauczycieli. Za swoją pracę naukowo-dydaktyczną był nagradzany przez JM Rektora UAM w Poznaniu oraz JM Rektora GSW Milenium w Gnieźnie, a także przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Obecnie finalizuje książkę habilitacyjną poświęconą krakowskiemu stańczykowi Stanisławowi Koźmianowi. Prywatnie jest żonaty i posiada troje dzieci. Poza czytaniem książek oraz odkrywaniem tajemnic przeszłości pasjonuje się turystyką rowerową. Uwielbia sport, a szczególnie żużel i piłkę nożną. Od dziecka kibicuje drużynom Startu Gniezno i Lecha Poznań. Lubi słuchać muzyki klasycznej, a nade wszystko wiedeńskich mistrzów XVIII i XIX wieku.
Historia, WOS, wiedza o kulturze, kultura antyczna
mgr Beata Sitarek
UAM Poznań Wydział Historyczny, specjalizacja w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, tytuł magister 2013 r.
UAM Poznań wydział Historyczny, kierunek historia, specjalizacja: wiedza o kulturze nauczycielska, tytuł: magister 2013 r.

Informatyka, programowanie
mgr inż. Karol Nawrot
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Wydział Technologii Informacyjnych, kierunek: Informatyka w zakresie Technologie i zastosowania Internetu, tytuł: inżynier 2005 r.
Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania kierunek: Informatyka w zakresie: technologii wytwarzania oprogramowania, tytuł magister inżynier 2007 r.
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno–Menadżerska „Milenium” studia podyplomowe w zakresie: kwalifikacji pedagogicznych 2009 r.

Język angielski
mgr Justyna Nowakowska
Kolegium Języków Obcych UAM w Poznaniu, filologia angielska: nauczanie języka angielskiego, studia licencjackie w trybie stacjonarnym.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii: Filologia angielska, studia magisterskie.


Język hiszpański
mgr Judyta Mierzejewska
UAM Poznań, kierunek: filologia hiszpańska, tytuł: magister.
Wyższa Szkoła Języków Obcych, studia licencjackie, stacjonarne, kierunek: filologia hiszpańska, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja nauczycielska.
Język niemiecki
mgr Joanna Gardynik
Jestem nauczycielem języka niemieckiego z piętnastoletnim stażem. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z uczniami różnych grup wiekowych. Pracowałam w szkole podstawowej, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych oraz prowadziłam kursy dla osób dorosłych. Najdłużej jednak, bo aż 12 lat nauczałam młodzież liceum ogólnokształcącego. Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego a także specjalistą w zakresie dydaktyki języków obcych. Posiadam stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Moim marzeniem jest zaszczepienie w uczniach pasji do nauki języka niemieckiego oraz uświadomienie im, jakie korzyści niesie ze sobą jego znajomość.
Język polski
dr Agnieszka Nowakowska
Doktorat UAM Poznań Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa specjalność: literaturoznastwo polskie 2013 r.
UAM Poznań Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej kierunek: filologia polska w zakresie: specjalności nauczycielskiej, tytuł: magister 1998 r.
Matematyka, filozofia z etyką
mgr Marzena Tassarek
UAM Poznań Wydział Matematyki i Informatyki, kierunek: matematyka, specjalność: matematyka teoretyczna, tytuł: magister 1994 r.
UAM Poznań Wydział Matematyki i Informatyki – klasyfikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej 1994 r.
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – studia podyplomowe, kierunek: filozofia z etyką 2010 r.
Podstawy przedsiębiorczości
mgr Iwona Ratajczak
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu, kierunek: ekonomia i organizacja produkcji w zakresie ekonomiki i organizacji budownictwa i inwestycji.
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne - kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości - studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie - Menedżer Oświaty.
Wychowanie fizyczne
mgr Mariusz Sikorski
Jestem absolwentem PWSZ w Koninie (Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia) oraz AWF w Poznaniu. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne. Obecnie jestem sędzią piłkarskim IV ligi. Chciałbym, aby każdy uczeń po zakończeniu swojej edukacji miał nawyk oraz potrzebę podejmowania aktywności ruchowej. Chcę pokazać uczniom, że rekreacja to nie tylko piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy taniec lecz także inne mniej znane dyscypliny sportowe jak unihokej, badminton czy nordic walking przy których też można świetnie się bawić jak i zmęczyć. Na koniec chciałbym przytoczyć słynne powiedzenie dr Oczko, "że żaden lek nie zastąpi ruchu, ale ruch może zastąpić wszystkie leki razem wzięte". Amerykanie obliczyli, że jeden dolar wydany na profilaktykę pozwala zaoszczędzić 4 dolary na późniejszym leczeniu.
Wychowanie fizyczne
mgr Bartłomiej Szafrański
Jestem absolwentem AWF w Poznaniu. Wcześniej pracowałem z młodzieżą ze szkoły ponadgimnazjalnej. Obecnie związany jestem z klubem sportowym PKS "Kozal" Gniezno, gdzie pełnię funkcję skarbnika i instruktora koszykówki. Staram się uczniom pokazać, że sport jest dla każdego i można zawsze znaleźć coś dla siebie. Zakładam, że nie każdy jest mistrzem świata, ale każdy powinien uprawiać jakąś dyscyplinę sportową.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2018 by Dział IT GSW Milenium