Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nasza kadra
;
Akademickie Liceum Milenium
ul. Pstrowskiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Nasza kadra

Dyrektor szkoły, nadzór pedagogiczny
dr Iwona Gawrecka
Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu – magister pedagogiki 1993 r.
Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - 2009 r.
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki szkolnej i opiekuńczo–wychowawczej z pomocą pedagogiczną - 2004 r.
Studia podyplomowe w zakresie Ewaluacji Pedagogicznej, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie - 1999 r.


Wicedyrektor, biologia, Wdżwr
mgr Joanna Tomczak
UAM Poznań Wydział Biologii kierunek: Biologia w zakresie biologia eksperymentalna, tytuł: magister 2001 r.
UAM Poznań Wydział Biologii – kurs przygotowania pedagogicznego 2001 r.
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – studia podyplomowe Wychowanie do Życia w Rodzinie 2003 r.
Chemia
mgr Daria Przybysz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Chemii, kierunek: Chemia, tytuł: magister 2001 r.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Studium Pedagogiczne kierunek: Chemia, specjalność: chemia podstawowa 2001 r.
Fizyka
dr Tomasz Kubiak (IA)
Doktor nauk fizycznych w zakresie biofizyki, wykładowca i popularyzator nauk przyrodniczych. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach z biofizyki, biochemii, nanomedycyny i fizyki medycznej. Swoje umiejętności doskonalił podczas zagranicznych pobytów naukowych na uniwersytetach w Genui, Berlinie i Rennes oraz w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w czasopismach z listy filadelfijskiej: The British Journal of Radiology, Radiation and Environmental Biophysics, Current Applied Physics czy Radiotherapy & Oncology. Napisał również wiele artykułów o charakterze dydaktycznym i metodycznym. Wygłosił referaty na kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych i krajowych. Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany, otrzymywał stypendia: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora UAM, Fundacji UAM, Funduszu Rodziny Kulczyków. Jako rodowity gnieźnianin, zatrudniony na co dzień w Poznaniu, postanowił nawiązać współpracę z Grupą Edukacyjną Milenium
Historia, wiedza o społeczeństwie
dr Mariusz Menz
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. Ma blisko dwudziestopięcioletnie doświadczenie dydaktyczne i pedagogiczne, w tym piętnastoletnie jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w poznańskich liceach. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego z kwalifikacjami egzaminatora maturalnego. Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych i współautorem trzech podręczników szkolnych. W jego dorobku znajdują się liczne publikacje metodyczne, w tym arkusze maturalne, programy nauczania, scenariusze lekcji i poradniki dla nauczycieli. Za swoją pracę naukowo-dydaktyczną był nagradzany przez JM Rektora UAM w Poznaniu oraz JM Rektora GSW Milenium w Gnieźnie, a także przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Obecnie finalizuje książkę habilitacyjną poświęconą krakowskiemu stańczykowi Stanisławowi Koźmianowi. Prywatnie jest żonaty i posiada troje dzieci. Poza czytaniem książek oraz odkrywaniem tajemnic przeszłości pasjonuje się turystyką rowerową. Uwielbia sport, a szczególnie żużel i piłkę nożną. Od dziecka kibicuje drużynom Startu Gniezno i Lecha Poznań. Lubi słuchać muzyki klasycznej, a nade wszystko wiedeńskich mistrzów XVIII i XIX wieku.
Historia, WOS, wiedza o kulturze, kultura antyczna
mgr Beata Sitarek
UAM Poznań Wydział Historyczny, specjalizacja w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, tytuł magister 2013 r.
UAM Poznań wydział Historyczny, kierunek historia, specjalizacja: wiedza o kulturze nauczycielska, tytuł: magister 2013 r.

Informatyka, programowanie
mgr inż. Karol Nawrot
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Wydział Technologii Informacyjnych, kierunek: Informatyka w zakresie Technologie i zastosowania Internetu, tytuł: inżynier 2005 r.
Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania kierunek: Informatyka w zakresie: technologii wytwarzania oprogramowania, tytuł magister inżynier 2007 r.
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno–Menadżerska „Milenium” studia podyplomowe w zakresie: kwalifikacji pedagogicznych 2009 r.

Język angielski
mgr Justyna Nowakowska
Kolegium Języków Obcych UAM w Poznaniu, filologia angielska: nauczanie języka angielskiego, studia licencjackie w trybie stacjonarnym.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii: Filologia angielska, studia magisterskie.


Język polski
dr Agnieszka Nowakowska
UAM Poznań Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej kierunek: filologia polska w zakresie: specjalności nauczycielskiej, tytuł: magister 1998 r.
Doktorat UAM Poznań Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa specjalność: literaturoznastwo polskie 2013 r.
Matematyka, filozofia z etyką
mgr Marzena Tassarek
UAM Poznań Wydział Matematyki i Informatyki, kierunek: matematyka, specjalność: matematyka teoretyczna, tytuł: magister 1994 r.
UAM Poznań Wydział Matematyki i Informatyki – klasyfikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej 1994 r.
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – studia podyplomowe, kierunek: filozofia z etyką 2010 r.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2017 by Dział IT GSW Milenium