Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Kryteria przyjęć
;
Akademickie Liceum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Kryteria przyjęć

1.Podstawą do ubiegania się o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest:

   a) średnia ocen: co najmniej 4,0 na świadectwie z klasy drugiej gimnazjum oraz z pierwszego półrocza klasy trzeciej gimnazjum.

   b) co najmniej dobre zachowanie na świadectwie z klasy drugiej gimnazjum oraz z pierwszego półrocza klasy trzeciej gimnazjum.

 

2. Postępowanie kwalifikacyjne składa z się następujących elementów:

    a) rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami kandydata)

    b) rozmowy z kandydatem

    c) weryfikacji wyników nauczania ze szkoły gimnazjalnej

    d) weryfikacji ocen z zachowania.

 

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

4. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów postępowania kwalifikacyjnego.

 

5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie do 14- tu dni od dnia otrzymania decyzji.

 

6. Uczniem Akademickiego LIceum Ogólnokształcącego staje się każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora Liceum na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z organem prowadzącym Liceum.

 

7. Dyrektor szkoły do końca lutego każdego roku na stronie internetowej Akademickiego Liceum Milenium ogłasza harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale średnia z klasy 3 gimnazjum i rozmowa 
z dyrektorem szkoły.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2018 by Dział IT GSW Milenium