Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Kryteria przyjęć
;
Akademickie Liceum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007

Newsletter
Kryteria przyjęć

Kryteria przyjęć do liceum czteroletniego po szkole podstawowej.


1. Postępowanie kwalifikacyjne składa z się następujących elementów:

a) punktacja na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji rozpatrywana 26.06.2019 r.                                                           (kliknij obrazek by powiększyć) 

b) punktacja za zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty rozpatrywana 26.06.2019 r.,

 
c) rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami kandydata) i kandydatem na przełomie marca, kwietnia i maja 2020 r.

   

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Lista przyjętych opublikowana będzie 03.07.2020 r.

 

3. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów postępowania kwalifikacyjnego.

 

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie do 14- tu dni od dnia otrzymania decyzji.

 

5. Uczniem Akademickiego LIceum Ogólnokształcącego staje się każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora Liceum na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z organem prowadzącym Liceum.

 

6. Dyrektor szkoły każdego roku na stronie internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Milenium ogłasza harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.


*Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2020 by Dział IT GSW Milenium