Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Zasady rekrutacji
;
Akademickie Liceum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 690-942-977
tel: 61 4245007

Newsletter
Zasady rekrutacji

Pierwszy krok

Wypełnienie elektronicznego kwestionariusza kandydata na stronie internetowej                                Drugi krok

Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  • oryginału/kopii świadectwa z klasy ósmej;
  • zaświadczenia o średniej ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej szkoły podstawowej wraz z informacją o ocenie z zachowania (w przypadku zapisywania dziecka przed zakończeniem pierwszego półrocza zaświadczenie prosimy dostarczyć w późniejszym terminie),
  • 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie),
  • dowodu wpłaty wpisowego - 50 zł (nie podlega zwrotowi) - nr konta:
    SANTANDER 02 1090 1375 0000 0001 3336 0372
    oraz podpisanie kwestionariusza dla kandydata. 

Trzeci krok

Postępowanie kwalifikacyjne.

Czwarty krok
Dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i egzaminu ósmoklasisty do dnia 29.06.2020 r. godz. 12:00.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2020 by Dział IT GSW Milenium