Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Zasady rekrutacji
;
Akademickie Liceum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Zasady rekrutacji

Pierwszy krok

Wypełnienie elektronicznego kwestionariusza kandydata na stronie internetowej                                      https://rekrutacja.milenium.edu.pl/

Drugi krok

Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa z klasy drugiej gimnazjum (lub kopii);
  • zaświadczenia o średniej ocen z pierwszego półrocza klasy trzeciej gimnazjum wraz z informacją o ocenie z zachowania (w przypadku zapisywania dziecka przed zakończeniem pierwszego półrocza zaświadczenie prosimy dostarczyć w późniejszym terminie),
  • 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie),
  • dowodu wpłaty wpisowego - 50 zł (nie podlega zwrotowi) - nr konta:
    BZ WBK 02 1090 1375 0000 0001 3336 0372
    oraz podpisanie kwestionariusza dla kandydata. 

Trzeci krok

Rozmowa Ucznia i Rodziców z dyrekcją szkoły (termin spotkania uzgodniony zostanie telefonicznie).

Czarty krok
Dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i egzaminu gimnazjalnego. 

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2018 by Dział IT GSW Milenium